United Fire Group Inc (UFCS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 980 286 1 066 190 1 068 630 1 201 160 1 070 170
Property, plant and equipment w tys. USD 133 113 137 702 129 874 116 989 97 194
Rotacja aktywów trwałych 7,36 7,74 8,23 10,27 11,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $980 286K ÷ $133 113K
= 7,36


Analiza porównawcza

2022