United Fire Group Inc (UFCS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 980 286 1 066 190 1 068 630 1 201 160 1 070 170
Aktywa razem w tys. USD 2 882 290 3 012 720 3 069 680 3 013 470 2 816 700
Rotacja aktywów razem 0,34 0,35 0,35 0,40 0,38

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $980 286K ÷ $2 882 290K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022