Urban Edge Properties (UE)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 694 710 1 690 190 1 590 520 1 546 200 1 550 240
Kapitał własny w tys. USD 976 991 995 332 951 565 967 816 904 706
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,73 1,70 1,67 1,60 1,71

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 694 710K ÷ $976 991K
= 1,73


Analiza porównawcza

2022