Urban Edge Properties (UE)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 46 147 102 639 93 527 109 431 104 966
Kapitał własny w tys. USD 976 991 995 332 951 565 967 816 904 706
ROE 4,72% 10,31% 9,83% 11,31% 11,60%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $46 147K ÷ $976 991K
= 4,72%


Analiza porównawcza

2022