Urban Edge Properties (UE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 46 147 102 639 93 527 109 431 104 966
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 397 938 425 082 330 095 387 649 414 160
Marża zysku netto 11,60% 24,15% 28,33% 28,23% 25,34%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $46 147K ÷ $397 938K
= 11,60%


Analiza porównawcza

2022