Urban Edge Properties (UE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 50 793 48 930 62 142 85 518 108 437 125 483 151 789 164 478
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 393 14 334 18 097 21 481 13 408 13 395 11 746 14 255
Należności w tys. USD 83 322 82 335 81 343 82 236 80 612 78 115 80 521 78 504
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 663 146 830 63 643 192 831 145 795 146 392 146 579 182 450
Wskaźnik płynności szybkiej 2,64 0,99 2,54 0,98 1,39 1,48 1,67 1,41

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($50 793K + $15 393K + $83 322K) ÷ $56 663K
= 2,64


Analiza porównawcza

2023/Q3