Urban Edge Properties (UE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 85 518 328 956 384 572 432 954 440 430
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 481 28 510 86 323 27 126 12 968
Należności w tys. USD 82 236 157 008 77 779 95 443 113 466
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 192 831 364 900 251 576 45 283 57 218
Wskaźnik płynności szybkiej 0,98 1,41 2,18 12,27 9,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($85 518K + $21 481K + $82 236K) ÷ $192 831K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022