Urban Edge Properties (UE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 85 518 108 437 125 483 151 789 328 956 268 952 321 200 324 508
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 481 13 408 13 395 11 746 28 510 12 490 14 124 18 042
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 192 831 145 795 146 392 146 579 364 900 196 034 185 630 68 749
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,55 0,84 0,95 1,12 0,98 1,44 1,81 4,98

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($85 518K + $21 481K) ÷ $192 831K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022/Q4