Urban Edge Properties (UE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 85 518 164 478 384 572 432 954 440 430
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 481 14 255 86 323 27 126 12 968
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 192 831 182 450 251 576 45 283 57 218
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,55 0,98 1,87 10,16 7,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($85 518K + $21 481K) ÷ $192 831K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022