Urban Edge Properties (UE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 232 491 625 190 583 355 607 705 583 956
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 192 831 364 900 251 576 45 283 57 218
Wskaźnik płynności bieżącej 1,21 1,71 2,32 13,42 10,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $232 491K ÷ $192 831K
= 1,21


Analiza porównawcza

2022