Urban Edge Properties (UE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 397 938 850 164 330 095 387 649 414 160
Property, plant and equipment w tys. USD 2 535 400 4 903 010 2 216 450 2 076 840 2 123 120
Rotacja aktywów trwałych 0,16 0,17 0,15 0,19 0,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $397 938K ÷ $2 535 400K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022