Urban Edge Properties (UE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 397 938 850 164 330 095 387 649 414 160
Aktywa razem w tys. USD 2 977 430 5 970 230 2 939 560 2 846 360 2 798 990
Rotacja aktywów razem 0,13 0,14 0,11 0,14 0,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $397 938K ÷ $2 977 430K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022