UDR Inc (UDR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 487 300 5 412 790 4 976 550 4 707 520 3 547 790
Aktywa razem w tys. USD 11 038 500 10 775 200 9 637 530 9 636 470 7 711 730
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,50 0,50 0,52 0,49 0,46

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 487 300K ÷ $11 038 500K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022