UDR Inc (UDR)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 82 512 145 787 60 036 180 861 199 238
Aktywa razem w tys. USD 11 038 500 10 775 200 9 637 530 9 636 470 7 711 730
ROA 0,75% 1,35% 0,62% 1,88% 2,58%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $82 512K ÷ $11 038 500K
= 0,75%


Analiza porównawcza

2022