UDR Inc (UDR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 82 512 145 787 60 036 180 861 199 238
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 517 390 1 290 770 1 241 160 1 152 190 1 046 860
Marża zysku netto 5,44% 11,29% 4,84% 15,70% 19,03%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $82 512K ÷ $1 517 390K
= 5,44%


Analiza porównawcza

2022