UDR Inc (UDR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 193 967 1 409 8 106 185 216
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 54 707 26 860 157 992 153 650 42 259
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 423 784 396 199 350 508 322 411 268 424
Wskaźnik płynności szybkiej 0,13 0,07 0,45 0,50 0,85

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 193K + $0K + $54 707K) ÷ $423 784K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022