UDR Inc (UDR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 193 967 1 409 8 106 185 216
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 423 784 396 199 350 508 322 411 268 424
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,00 0,00 0,00 0,03 0,69

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 193K + $0K) ÷ $423 784K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022