UDR Inc (UDR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 84 901 55 278 182 163 186 941 251 150
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 423 784 396 199 350 508 322 411 268 424
Wskaźnik płynności bieżącej 0,20 0,14 0,52 0,58 0,94

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $84 901K ÷ $423 784K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022