UDR Inc (UDR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 517 390 1 290 770 1 241 160 1 152 190 1 046 860
Property, plant and equipment w tys. USD 9 807 570 9 603 710 8 466 110 8 470 750 6 542 000
Rotacja aktywów trwałych 0,15 0,13 0,15 0,14 0,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 517 390K ÷ $9 807 570K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022