UDR Inc (UDR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 517 390 1 290 770 1 241 160 1 152 190 1 046 860
Aktywa razem w tys. USD 11 038 500 10 775 200 9 637 530 9 636 470 7 711 730
Rotacja aktywów razem 0,14 0,12 0,13 0,12 0,14

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 517 390K ÷ $11 038 500K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022