United Bankshares, Inc. (UBSI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 379 627 367 738 289 023 260 099 256 342
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 155 250 1 073 210 1 150 900 913 046 843 664
Marża zysku netto 32,86% 34,27% 25,11% 28,49% 30,38%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $379 627K ÷ $1 155 250K
= 32,86%


Analiza porównawcza

2022