United Bankshares, Inc. (UBSI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 822 030 6 454 440 5 811 980 6 167 800 6 600 000 7 781 250 8 275 460 7 883 240
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 972 600 25 494 300 24 897 400 24 529 600 24 211 100 24 688 700 24 523 600 22 996 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,25 0,23 0,25 0,27 0,32 0,34 0,34

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 822 030K) ÷ $24 972 600K
= 0,23


Analiza porównawcza

2023/Q2