United Bankshares, Inc. (UBSI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 811 980 8 275 460 5 816 820 3 709 570 3 626 080
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 897 400 24 523 600 21 813 400 16 237 100 15 998 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,34 0,27 0,23 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 811 980K) ÷ $24 897 400K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022