United Bankshares, Inc. (UBSI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 26 524 400 26 430 500 23 536 600 17 588 000 17 220 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 897 400 24 523 600 21 813 400 16 237 100 15 998 900
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $26 524 400K ÷ $24 897 400K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022