United Bankshares, Inc. (UBSI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 155 250 1 073 210 1 150 900 913 046 843 664
Property, plant and equipment w tys. USD 199 161 197 220 175 824 96 644 95 245
Rotacja aktywów trwałych 5,80 5,44 6,55 9,45 8,86

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 155 250K ÷ $199 161K
= 5,80


Analiza porównawcza

2022