United Bankshares, Inc. (UBSI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 155 250 1 073 210 1 150 900 913 046 843 664
Aktywa razem w tys. USD 29 489 400 29 328 900 26 184 200 19 662 300 19 250 500
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 155 250K ÷ $29 489 400K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022