Two Harbors Investment Corp (TWO)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 185 578 431 166 221 060 175 584 128 038 335 346 465 934 405 353
Kapitał własny w tys. USD 2 183 520 2 144 480 2 483 620 2 629 300 2 743 950 2 734 890 2 484 060 2 720 720
ROE 8,50% 20,11% 8,90% 6,68% 4,67% 12,26% 18,76% 14,90%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $185 578K ÷ $2 183 520K
= 8,50%


Analiza porównawcza

2022/Q4