Two Harbors Investment Corp (TWO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 790 100 12 514 000 12 045 000 10 119 200 9 433 420 8 931 100 9 920 530 13 620 300
Należności w tys. USD 289 392 253 174 216 410 327 462 194 715 364 230 116 748 100 820
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 136 600 12 421 900 11 128 800 9 519 860 9 239 890 8 638 200 9 916 210 13 171 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 1,03 1,10 1,10 1,04 1,08 1,01 1,04

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $10 790 100K + $289 392K) ÷ $11 136 600K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022/Q4