Two Harbors Investment Corp (TWO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 790 100 9 433 420 16 343 000 33 503 800 27 866 000
Należności w tys. USD 289 392 194 715 193 607 411 597 241 215
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 136 600 9 239 890 16 343 600 30 880 900 25 838 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 1,04 1,01 1,10 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $10 790 100K + $289 392K) ÷ $11 136 600K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022