Two Harbors Investment Corp (TWO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 790 100 12 514 000 12 045 000 10 119 200 9 433 420 8 931 100 9 920 530 13 620 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 136 600 12 421 900 11 128 800 9 519 860 9 239 890 8 638 200 9 916 210 13 171 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,97 1,01 1,08 1,06 1,02 1,03 1,00 1,03

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $10 790 100K) ÷ $11 136 600K
= 0,97


Analiza porównawcza

2022/Q4