Two Harbors Investment Corp (TWO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 790 100 9 433 420 16 343 000 33 503 800 27 866 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 136 600 9 239 890 16 343 600 30 880 900 25 838 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,97 1,02 1,00 1,08 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $10 790 100K) ÷ $11 136 600K
= 0,97


Analiza porównawcza

2022