Trinseo PLC (TSE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 375 500 63 200 28 900 270 300
Aktywa razem w tys. USD 4 712 200 2 845 200 2 758 800 2 726 800
Operacyjny ROA 7,97% 2,22% 1,05% 9,91%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $375 500K ÷ $4 712 200K
= 7,97%


Analiza porównawcza

2021