Trinseo PLC (TSE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 573 000 588 700 456 200 452 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 44 300 15 100 25 900 20 500
Należności w tys. USD 740 200 529 200 570 800 648 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 914 400 533 300 527 600 537 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,48 2,12 2,00 2,09

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($573 000K + $44 300K + $740 200K) ÷ $914 400K
= 1,48


Analiza porównawcza

2021