Trinseo PLC (TSE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 242 800 264 400 448 700 573 000 207 500 367 000 618 400 588 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 40 500 36 200 41 400 44 300 40 000 30 200 15 800 15 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 717 600 859 300 940 500 914 400 1 005 100 814 000 677 600 533 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,35 0,52 0,68 0,25 0,49 0,94 1,13

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($242 800K + $40 500K) ÷ $717 600K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022/Q3