Trinseo PLC (TSE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 211 700 573 000 588 700 456 200 452 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 39 400 44 300 15 100 25 900 20 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 689 400 914 400 533 300 527 600 537 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,68 1,13 0,91 0,88

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($211 700K + $39 400K) ÷ $689 400K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022