Trinseo PLC (TSE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 978 500 1 517 100 1 491 100 1 631 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 914 400 533 300 527 600 537 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,16 2,84 2,83 3,04

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 978 500K ÷ $914 400K
= 2,16


Analiza porównawcza

2021