Trinseo PLC (TSE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 128 600 2 719 900 3 446 900 4 094 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 590 300 355 400 343 000 354 200
Rotacja zobowiązań 6,99 7,65 10,05 11,56

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 128 600K ÷ $590 300K
= 6,99


Analiza porównawcza

2021