Trinseo PLC (TSE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 128 600 2 719 900 3 446 900 4 094 000
Zapasy w tys. USD 621 000 384 100 438 200 510 400
Rotacja zapasów 6,65 7,08 7,87 8,02

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $4 128 600K ÷ $621 000K
= 6,65


Analiza porównawcza

2021