Trinseo PLC (TSE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 965 500 4 827 500 3 035 500 3 775 800 4 622 800
Property, plant and equipment w tys. USD 691 100 719 000 601 400 625 800 592 100
Rotacja aktywów trwałych 7,18 6,71 5,05 6,03 7,81

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 965 500K ÷ $691 100K
= 7,18


Analiza porównawcza

2022