Trinseo PLC (TSE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 827 500 3 035 500 3 775 800 4 622 800
Aktywa razem w tys. USD 4 712 200 2 845 200 2 758 800 2 726 800
Rotacja aktywów razem 1,02 1,07 1,37 1,70

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 827 500K ÷ $4 712 200K
= 1,02


Analiza porównawcza

2021