Trustco Bank Corp. (TRST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 102 190 1 594 350 1 518 300 1 010 270 987 366
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 351 080 5 542 700 5 280 850 4 626 510 4 469 040
Wskaźnik płynności szybkiej 0,21 0,29 0,29 0,22 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 102 190K + $0K) ÷ $5 351 080K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022