Trustco Bank Corp. (TRST)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 832 780 6 037 220 5 760 380 5 076 350 4 865 960
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 351 080 5 542 700 5 280 850 4 626 510 4 469 040
Wskaźnik płynności bieżącej 1,09 1,09 1,09 1,10 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 832 780K ÷ $5 351 080K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022