Trustco Bank Corp. (TRST)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 205 862 185 919 195 458 210 719 198 995
Property, plant and equipment w tys. USD 32 556 33 027 34 412 34 622 34 694
Rotacja aktywów trwałych 6,32 5,63 5,68 6,09 5,74

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $205 862K ÷ $32 556K
= 6,32


Analiza porównawcza

2022