Trustco Bank Corp. (TRST)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 205 862 185 919 195 458 210 719 198 995
Aktywa razem w tys. USD 6 000 050 6 196 550 5 901 800 5 221 320 4 958 910
Rotacja aktywów razem 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $205 862K ÷ $6 000 050K
= 0,03


Analiza porównawcza

2022