T. Rowe Price Group Inc. (TROW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 411 100 1 904 800 2 681 400 2 064 700
Należności w tys. USD 748 700 1 058 300 863 100 646 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 537 700 1 954 600 1 178 500 358 400
Wskaźnik płynności szybkiej 1,40 1,52 3,01 7,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 411 100K + $748 700K) ÷ $1 537 700K
= 1,40


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
T. Rowe Price Group Inc.
TROW
1,40
Ameriprise Financial Inc
AMP
0,40
Franklin Resources, Inc.
BEN
1,73
S&P Global Inc
SPGI
0,94