T. Rowe Price Group Inc. (TROW)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 8,67 7,25 7,19 8,69
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 2,73 3,03 1,37 1,36

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 42,12 50,35 50,76 42,01
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 8,59 10,42 8,93 8,33
Rotacja aktywów razem 0,56 0,61 0,58 0,60