Trustmark Corp. (TRMK)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 055 0 7 805 9 520 0
Aktywa razem w tys. USD 18 015 500 17 595 600 16 551 800 13 497 900 13 286 500
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 055K ÷ $18 015 500K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022