Trustmark Corp. (TRMK)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 71 887 147 365 160 025 150 460 149 584
Aktywa razem w tys. USD 18 015 500 17 595 600 16 551 800 13 497 900 13 286 500
ROA 0,40% 0,84% 0,97% 1,11% 1,13%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $71 887K ÷ $18 015 500K
= 0,40%


Analiza porównawcza

2022