Trustmark Corp. (TRMK)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 174 497 175 413 189 782 173 793 171 853
Aktywa razem w tys. USD 18 015 500 17 595 600 16 551 800 13 497 900 13 286 500
Operacyjny ROA 0,97% 1,00% 1,15% 1,29% 1,29%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $174 497K ÷ $18 015 500K
= 0,97%


Analiza porównawcza

2022