Trustmark Corp. (TRMK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 463 370 4 599 650 4 462 600 3 949 880 4 355 480 3 901 170 3 832 080 3 043 350
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 409 100 15 327 700 15 774 300 15 637 300 15 559 200 15 283 900 15 083 200 14 597 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,29 0,30 0,28 0,25 0,28 0,26 0,25 0,21

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 463 370K + $0K) ÷ $15 409 100K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022/Q3